TEORIA CONSPIRAŢIEI: Găluşca pe care nu trebuie să o înghiţi


Există încă oameni, dar din ce în ce mai puţini, care, dacă încerci să le explici modul de funcţionare a sistemului în care trăim, îţi vor replica:

Înţeleg faptul că în societatea noastră sunt multe probleme însă eu nu sunt adept al teoriei conspiraţiei.

În fapt conspiraţia nu este o teorie ci practică. Recunoaşterea acestui adevăr implică o cercetare activă şi o aprofundare a informaţiei, iar cu ajutorul unui discernământ sănătos trebuie să evaluezi informaţiile şi să tragi concluziile de rigoare. Nu este condamnabil faptul că anumite persoane nu sunt bine informate, deoarece în ziua de astăzi, în care sistemul de învăţământ şi mass-media practică îndoctrinarea şi manipularea, oricine poate fi victima acestora. Nu este condamnabil nici faptul că nu accepţi adevărul, deoarece pentru a-l accepta trebuie să ai o voinţă puternică cu ajutorul căreia să poţi depăşi procesul de disonanţă cognitivă.

Disonanţa cognitivă desemnează un disconfort psihologic produs de existenţa a cel puţin două elemente cognitive precum: informaţii, opinii, senzaţii, comportamente etc. care se neagă sau se contrazic reciproc. Ea a fost explicată pentru prima oară în 1957 de către profesorul de psihologie de la Universitatea Standford, Leon Festinger în lucrarea „A Theory of Cognitive Dissonance”.

Persoana care constată că sistemul în care trăieşte se bazează de fapt pe minciună, pe înşelătorie, pe escrocherie, pe hoţie şi pe crimă, refuză să creadă aceste adevăruri deoarece imaginea sa despre acest fenomen nu corespunde cu explicaţiile ce i se pun la dispoziţie. Această contradicţie, dintre imaginea sa despre fenomenul respectiv şi realitate, creează un disconfort psihic ce constă din dezamăgire şi blocaj mental. Datorită acestui blocaj mental persoana are impresia că nu poate înţelege explicaţiile ce i se oferă.

Imaginea de ansamblu a sistemului este foarte complexă, de aceea conştientizarea modului lui de funcţionare produce fenomene de disonanţă cognitivă la mai multe niveluri ceea ce face ca procesul de disonanţă cognitivă prin care trece o persoană să fie unul de durată. El poate dura săptămâni sau chiar luni de zile.

Vreau să fiu sincer cu tine. De aceea îţi mărturisesc că şi eu, ca şi mulţi alţii, am trecut prin acest proces. La început, deci atunci când am dat de informaţiile care puneau sistemul sub semnul întrebării, am citit aceste informaţii cu un sentiment de fascinaţie pentru „imaginaţia bogată” a acelora ce susţineau aceste idei şi nu credeam o iotă din ceea ce citeam.

După ceva timp am constatat însă că aceste informaţii sunt foarte consistente, am constatat că ele se îmbină într-un mod perfect aşa încât întregul lor ansamblu funcţionează, iar logica, intuiţia şi experienţa mea de viaţă îmi spuneau că ele sunt adevărate chiar dacă la început păreau a fi mai degrabă de domeniul ştiinţifico-fantasticului.

Încă o dovadă în plus că expresia „viaţa bate filmul” este perfect adevărată.

În lumea în care trăim politicienii nu ne conduc spre libertate şi bunăstare ci mint şi trădează, experţii sistemului participă la crearea confuziei şi nu la clarificarea fenomenelor, judecătorii numiţi de politicienii nu se ocupă să dea decizii echitabile, bancherii nu produc bani pentru ca economia să funcţioneze şi să producă bunăstare ci pentru a face profituri uriaşe din dobânzi, inginerii nu dezvoltă tehnologii cu care să ne facă pe noi mai independenţi ci ca să ne facă mai dependenţi de sistem, serviciile secrete se ocupă cu ţinerea în frâu a populaţiei, poliţia nu ne apără pe noi ci apără oligarhia, iar armata este trimisă pe teatrele de luptă ale imperiilor pentru ca bogăţiile ţărilor lumii să poată fi jefuite în folosul Ocultei Mondiale. Într-o astfel de lume este foarte naiv să crezi că nu ar exista conspiraţie.

În lumea în care trăim există numeroase societăţi secrete şi semisecrete, deci şi în acest caz este foarte naiv să crezi că nu ar exista vreo conspiraţie şi că aceste societăţi secrete ar avea scopuri măreţe în favoarea binelui omenirii.

În lumea în care trăim există peste tot numeroase simboluri oculte. Aceste simboluri nu ar avea niciun rost dacă nu ar exista nicio conspiraţie.

Dar ce este de fapt o conspiraţie?

O conspiraţie este o înţelegere secretă a unui grup de oameni în scopul ca acest grup să tragă foloase, bineînţeles pe spatele altor oameni. Să luăm aşadar un mic exemplu şi anume pactul TTIP(Transatlantic Trade and Investment Partnership). Acest pact s-a negociat in secret şi conţine clauze foarte mărinimoase pentru corporaţiile mafiei financiare şi extrem de păguboase pentru cetăţenii europeni şi nu numai. Îţi enumer pe scurt cateva dintre ele.

. Privatizarea apei şi a serviciilor de sănătate şi învăţămant
. Sprijinirea comerţului cu gaz obţinut prin procedeul de fracturare hidraulică
. Reintroducerea prevederilor ACTA în care internetul este masiv restricţionat
. Sprijinirea comerţului cu alimente modificate genetic
. În cazul în care corporaţiile dovedesc că prin unele legi li s-au micşorat profitul, contribuabilul(adică noi cetăţenii) trebuie să plăteasca despăgubiri. Valoarea acestor despăgubiri va fi decisă în mod definitiv, deci fără posibilitatea de a face recurs, de judecători în şedinţe secrete.

După cum observi TTIP este negociat în secret, despăgubirile vor fi decise în mod secret, iar clauzele acestui pact sunt extrem de păguboase pentru noi şi foarte mărinimoase pentru concernele mafiei mondiale. Conform definiţiei noţiunii de „conspiraţie” pactul TTIP îndeplineşte toate condiţiile necesare pentru a putea fi considerat ca fiind o conspiraţie.

Această conspiraţie se desfăşoară sub ochii noştri. Stăpânii lumii se simt atât de puternici încât uneori nici nu mai ascund faptul că ei de fapt conspiră în detrimentrul nostru. Există însă conspiraţii de nivel mondial şi de amploare mult mai mare decât tratatul TTIP.

Pentru a-i combate pe cei ce demască sistemul, stăpânii lumii, sau aşa-zisele elite mondiale, au inventat sintagma „teoria conspiraţiei”. Această găluşcă nu trebuie înghiţită căci conspiraţia nu este o teorie ci o practică. De aceea este bine să ai curaj şi să desconspiri practicile Ocultei Mondiale. Cei care vor avea o minte deschisă vor înţelege acest lucru. Încă mai sunt oameni care folosesc bâta numită „teoria conspiraţiei” pentru a năuci pe cei ce dezvăluiesc adevărul despre sistem. Pe aceşti oameni nu trebuie să-ţi consumi energia şi timpul deoarece totul va fi în zadar, iar convingerea adevărată nu vine din afara persoanei ci din interiorul ei. Aşadar cei ce sunt atât de îndoctrinaţi şi manipulaţi încât nu pot să mai discearnă între adevăr şi minciună trebuie lăsaţi să doarmă mai departe. Unii dintre ei se vor trezi. Să sperăm însă că nu va fi prea târziu.

Ne găsim într-un moment istoric foarte important în care se pune întrebarea:

În ce sistem vrem noi să trăim?

Vrem oare să lăsăm aşa-zisele elite mondiale să ne conducă pe mai departe spre o societate în care domneşte minciuna, trădarea, escrocheria şi crima?... sau ar fi mai bine să ne implicăm, să ne organizăm, să acţionăm, să ne strângem cu milioanele şi să spunem un „NU” hotărât acest sistem. Alternative la acest sistem există destule. Trebuie să mai ştim că există o „linie roşie” pe care, dacă acest sistem o va trece, nu mai este nimic de făcut. În momentul în care vom fi cipuiţi „elitele mondiale” vor avea puterea totală asupra noastră şi pot implementa un sistem de sancţionare graduală, la nivel individual dar şi la nivel colectiv. Stăpânii lumii ne vor putea bloca conturile din bancă pe diferite durate de timp, dar vor putea şi să ucidă pe oricine care se va împotrivi sistemului. Uciderea se va putea face prin simpla apăsare a unei taste de pe un computer. Computerul va transmite un semnal unui satelit, iar satelitul va transmite un semnal cipului din persoana respectivă. Cipul va începe să emită micro-unde care vor putea stopa inima şi creierul. În acest mod persoana va putea fi ucisă într-un mod foarte simplu şi rapid.

Strategia sistemului a fost, până nu demult, aceea de a face paşi mărunţi şi înceţi în direcţia preluării unui control cât mai mare asupra populaţiei.

Datorită faptului că tot mai mulţi oameni conştientizează că sistemul în care trăim este unul criminal, acest sistem şi-a schimbat strategia şi face paşi mai mari şi mai rapizi pentru a trece de „linia roşie”. Noua strategie a sistemului este riscantă pentru el. Paşii mari şi rapizi pot conduce la greşeli. În plus, ei pot fi mai uşor de observat de către publicul larg.

Numai printr-o unire a milioanelor de oameni putem evita catastrofa ce ne paşte. În acest moment istoric noi trebuie să depăşim diferendele noastre de tip naţional, etnic, religios, de natură politică sau filozofică sau de altă natură deoarece schimbarea acestui sistem este un obiectiv mult mai important şi care ne priveşte pe toţi.

Dacă ne uităm în natură observăm diferite plante, diferite gâze şi diferite animale. Dacă însă avem imaginea de ansamblu a naturii vom observa că ea, natura, este de fapt o singură fiinţă care există printr-o diversitate de vieţuitoare.

Acest model trebuie să-l preluăm şi noi. Motto-ul nostru trebuie să fie:

Unitate în diversitate!

Faptul că noi oamenii avem naţionalităţi diferite, etnii diferite, religii diferite, opţiuni politice şi filozofice diferite nu ar trebui să ne despartă ci să ne unească.

În natură fundamentul ce uneşte toate fiinţele este pământul. Şi noi avem un fundament care ne uneşte şi anume dorinţa de a trăi în bunăstare şi libertate. Deci unirea solidară a tuturor forţelor care doresc în mod sincer schimbarea sistemului este posibilă.