LEGITIMAȚIA DE CETĂȚEAN: Certificatul „Ius sangvinis”


„Ius sangvinis” este un principiu de acordare a cetățeniei. El se bazează pe faptul că o persoană are dreptul la cetățenia statului respectiv numai dacă părinții săi dețin cetățenia acelui stat. Acest principiu se mai numește în mod colocvial și „dreptul sângelui”.

„Ius soli” este tot un principiu de acordare a cetățeniei. Acest principiu se bazează pe faptul că o persoană are dreptul la cetățenia statului respectiv dacă s-a născut pe teritoriul acelui stat indiferent de cetățenia părinților săi. Acest principiu se mai numește în mol colocvial și „dreptul pământean”.

Cetățenia se poate acorda și printr-o combinație a acestor principii. În România, actualmente (2015) se poate spune că la acordarea cetățeniei primordialitatea o are principiul „ius soli”.

În ultimii 26 de ani, în România, s-a produs un fenomen extrem de grav care, fără a exagera, îl putem numi „război genocidar”.

Industria României a fost completamente distrusă. Peste 1.200 de fabrici și uzine au fost pur și simplu distruse. Peste cinci milioane de români au fost alungați din țară sub pretextul fals că România nu le-ar putea oferi un trai decent. Un procent de cam 40% din pământul arabil al țării a fost înstrăinat și acest proces continuă. Aproape toate bogățiile naturale ale țării au fost oferite aproape pe gratis străinilor și sunt exploatate de către străini. Păduri întregi sunt pur și simplu rase de pe suprafața pământului de către străini. Se dau legi care îngrădesc în mod flagrant libertatea cetățenilor români. Cerul României a început să fie străbătut de „dârele morții” (chemtrails) în vederea otrăvirii, reducerii și sterilizării populației. Rata fertilității în România a scăzut la cca. 1,33 copii pe familie. Pentru ca o naţiune să supravieţuiască pe o durată mai mare de 25 de ani este necesară o rată a fertilităţii de cel puţin 2,11 copii pe familie ceea ce înseamnă că națiunea română a intrat deja în declin...și descrierea acestor dezastre ar putea continua pe încă mii și mii de pagini.

Politicienii au puterea totală asupra țării noastre. Ei au puterea totală în domeniul impunerii politicilor și strategiilor, în domeniul legislativ, în domeniul impunerii taxelor și impozitelor, în domeniul numirilor în posturile cheie ale statului, în domeniul semnării actelor cu caracter internațional, etc. Cine are puterea totală acela trebuie să aibă și responsabilitate totală.

În consecință ei, politicienii, sunt responsabili pentru politica de distrugere a țării și a poporului român. În politică observăm că există un procent foarte mare de alogeni. Acest lucru nu ar fi o problemă prea mare pentru noi, dacă lucrurile ar merge bine în țară și cetățenii ar prospera. Lucrurile însă nu stau așa. România este practic trecută prin foc și sabie.

În aceste condiții avem dreptul să ne întrebăm:

„Nu cumva, printre alte cauze, cauza fenomenului genocidar din România se datorează și iloialității alogenilor din funcțiile importante din stat?”

Această întrebare nu are deloc o tentă naționalist-extremistă, așa cum ar considera unii oameni din structurile oligarhice, ci este rezultatul unui raționament echilibrat și realist. Există posibilitatea de a remedia acest lucru.

În Germania, spre exemplu, există o legitimație de cetățean (în germană: Staatsangehoerigkeitsausweis) care se obține după principiul sângelui. Te rog nu confunda acest document cu buletinul, cartea de identitate sau pașaportul !!!

Această legitimație de cetățean se oferă după principiul sângelui. Cerințele pentru a obține această legitimație sunt mult mai severe decât cele necesare pentru a obține o carte de identitate sau un pașaport. Aceste cerințe sunt foarte complexe și foarte multe, iar procedura de obținere este foarte laborioasă și de durată. Persona examinată în vederea obținerii legitimației de cetățean trebuie să dovedească, spre exemplu, că părinții și bunicii săi au fost cetățeni germani. Ea trebuie să aducă dovezile necesare care arată locul de reședință a acestor persoane pe toată durata vieții lor. Autoritoritățile germane verifică dacă persoana examinată, părinții acesteia și bunicii săi au fost cetățeni germani cel puțin de la data de 01.01.1950.

Această legitimație de cetățean este necesară de obicei în vederea ocupării posturilor importante în stat, dar și în vederea ocupării posturilor bănoase. În felul acesta ajung în funcțiile importante numai persoane care au legături puternic ancorate în poporul german și în cultura germană, deci ajung la putere numai persoane loiale poporului german.

Acest tip de document s-ar putea introduce și în România pentru a mări gradul de loialitate al persoanelor aflate pe scaunele puterii.

Toate cele bune și frumoase vă doresc !!!
Mihail Homerillum