CORPUL EXTINS: Partea a ființei umane
Corpul extins al ființei umane este format din toate lucrurile ce sunt necesare omului pentru a trăi în mod decent. Din corpul extins fac parte: apa, hrana, adăpostul, îmbrăcămintea, încălțămintea și toate celelalte necesități din domeniul material și spiritual care fac posibilă conviețuirea decentă a individuului în interiorul comunității în care trăiește. Subliniez faptul că apa, hrana adăpostul, îmbrăcămintea, încălțămintea, etc. nu sunt numai necesități ale ființei umane ci mai mult decât atât, ele sunt corpul extins al ființei umane. În acest mod înțelegem mult mai bine lumea în care trăim. În acest mod înțelegem mult mai rapid și mai ușor faptul că este necesar introducerea unui venit de bază necondiționat(VBN) și motivul pentru care VBN este un drept fundamental al omului. Venitul de bază necondiționat este în fapt garantarea faptului că nimeni nu are dreptul de a leza corpul extins al individuului.

Lezarea corpului extins al ființei umane este în fapt rănirea corpului uman și deci este echivalentă cu violența. În concluzie, sărăcirea oamenilor, jefuirea bogățiilor solului și ale subsolului, privatizarea resurselor vitale ale omenirii, poluarea naturii sunt un atentat la corpul extins al umanității și sunt echivalente cu violența. În acest mod ne putem da seama imediat cine este inițiatorul violenței. Inițiatorii violenței sunt: politicienii, bancherii și toți aceia ce îi sprijină: poliția, jandarmeria, etc. căci ei sunt atentatorii la corpul extins al individuului și al umanității. Ei sunt aceia ce provoacă sărăcirea populației, ei jefuiesc și contribuie la jefuirea bogățiilor solului și subsolului, ei sunt aceia ce privatizează resursele naturale, ei sunt aceia ce poluează, ajută sau permit poluarea mediul înconjurător.

În acest context este interesant de știut ce este violența și forța defensivă. Violența este forța care inițiază un atac deci este abuzul de forță, în timp ce forța defensivă este utilizarea forței pentru a respinge un atac. Deci pentru a explica noțiunile de violență și forță defensivă trebuie mai întâi explicat ce este forța. Forța este o capacitate oferită de Dumnezeu, deci este o capacitate naturală, pentru a efectua activități în lumea fizică. Ea se poate utiliza în mod incorect sau imoral, spre exemplu pentru a iniția un atac asupra unei alte persoane, sau se poate folosi în mod corect sau moral, spre exemplu pentru a efectua activități în folos propriu sau în folosul societății și pentru a se putea apăra de un atac. Forța folosită incorect și imoral se numește violență, forța folosită în folos propriu sau în folosul societății se numește forță executivă folositoare, iar forța de apărare se poate denumi ca forță defensivă. Forța poate fi mentală, verbală sau fizică.

Violența este echivalentului cuvântului latinesc violare care înseamnă: a leza, a umili, a răni, a maltrata, a pângări, a profana, a viola. Violența este forța care violează ființa umană și care se poate produce prin inițierea mentală, prin cuvinte sau în planul fizic prin umilirea, sărăcirea, maltratarea, rănirea și uciderea oamenilor. Caracteristica ei principală este faptul că ea inițiază atacul prin forță împotriva unei ființe care nu a făcut nimic reprobabil. Nimeni nu are dreptul la violență. În societatea noastră se păstrează o confuzie voită între violență și utilizarea forței defensive. Forța defensivă, spre deosebire de violență, nu este inițiatoare ci este forța care se întrebuințează pentru ca persoana atacată să se poată apăra de persoana sau grupul de persoane care au inițiat forța atacantă, deci pentru a se putea apăra de cei care au inițiat violența. Toate ființele au dreptul la utilizarea forței defensive. Prin înțelegerea noțiunii de corp extins al ființei umane și al umanității poți înțelege mult mai ușor cine sunt aceia care inițiază violența în societate.