BANII ȘI APA: Unul dintre aceștia sfidează gravitația
Toată tehnologia inventată de om provine din natură. Natura este cea mai avansată tehnologie din Univers. În fapt, nu se poate niciodată realiza ceva al cărui principiu de funcționare să nu existe în natură. Există mulți oameni care nu cred acest lucru și care pot argumenta cam așa:

Nu cred că toată tehnologia ar proveni din natură. Există multe lucruri artificiale care nu există în natură. Spre exemplu: roata!

Într-adevăr, dacă te uiți în natură, în mod superficial, nu vei descoperi nicio roată. Principiul roții există totuși în natură. Dacă vei privi un arbore cu trunchiul aproximativ cilindric și dacă îți imaginezi două secțiuni orizontale, aproximativ egale și paralele, atunci partea din interiorul celor două secțiuni este în fapt o roată. În natură există chiar și roți dințate. Spre exemplu, în flagelul bacterian există un mecanism format din roți dințate. Mai mult decât atât, acest flagel bacterian deține un motor, cu ajutorul căruia se autopropulsează, format din rotor, stator și dotat cu o elice. După cum observi în natură există toată tehnologia construită de om până în prezent și mult mai mult decât atât.

Chiar și banii se bazează pe un principu din natură și anume ei se bazează pe principiul scurgerii apei. De aceea în așa-numita știință economică există multe noțiuni și sintagme tehnice care au câte ceva în comun cu apa. Spre exemplu, următoarele noțiuni și sintagme tehnice ale economiei indică faptul că banii și apa funcționează după același principiu: solvabil, solvabilitate, insolvabil, insolvabilitate, solvent, volatilitate, aval, lichiditate, curs de schimb, barare, activ, pasiv, bancă. Noțiunile de solvabil, solvabilitate, insolvabil, insolvabilitate, solvent și volatilitate se referă la lichide, deci se pot referi și la apă. Legătura dintre aceste noțiuni și apă se poate recunoaște foarte ușor. Legătura dintre noțiunile și sintagmele: „aval, curs de schimb, activ, pasiv, bancă” și apă nu se pot recunoaște așa ușor. De aceea o să explic această legătură în mod succint.

Semnificația economică a termenului „aval” este aceea a unui act ce garantează plata la scadență, iar semnificația generală a termenului „aval” este faptul că el indică în direcția cursului de apă. După cum observi termenul „aval” din economie are legătură cu scurgerea de bani până la scadență, deci până la termenul de plată, iar cuvântul aval care indică scurgerea apei. În consecință ambii termeni au o legătura cu scurgerea, prima semnificație se referă la scurgerea banilor, iar a doua semnificație se referă la scurgerea apei. Noțiunea economică „lichiditate” înseamnă „disponibilitate de active suficiente pentru a face față obligațiilor de plată, când acestea ajung la scadență” și indică în mod clar asupra legăturii dintre bani și apă.

Sintagma economică „curs de schimb” are o legătură cu sintagma „curs de apă”. Observi și aici legătura dintre bani și apă. Noțiunea „barare” din economie înseamnă „aplicarea a doua bare paralele, în diagonala pe prima filă a unui cec, care indica prezentarea la plată a cecului prin intermediul unui bancher”. Această noțiune amintește de noțiunea „baraj”, iar barajul se poate face pe scurgerile de apă. Observi și aici legătura dintre bani și apă. Noțiunea tehnică de „activ” apare în următoarele noțiuni economice: activ, activ circulant, activ comercial, activ curent, activ de exploatare, activ fictiv, activ financiar. Noțiunea de activ atât în sens economic cât și în sens general indică faptul că ceva se mișcă. Făcând paralela cu apa, asta ar înseamna apa curgătoare.

Noțiunea tehnică de „pasiv” înseamnă „totalitatea obligațiilor ce îi revin unui subiect economic” și este contrapartida activului din cadrul bilanțului contabil. Noțiunea economică „pasiv” ar indica, în cadrul paralelei cu apa, apa stătătoare ca o contrapartidă la apa curgătoare. Instituția financiară care produce bani și care direcționează fluxul banilor se numește „bancă”. Noțiunea „bancă” are și ea de a face cu apa dacă ne gândim la faptul că pe de o parte și de alta a unui râu se găsesc bancuri de nisip și pietriș care formează malurile apei curgătoare și care direcționeză scurgerea apei. Aceste bancuri de nisip se mai pot denumi și „bănci de nisip”. Așa cum bancurile de nisip și pietriș direcționează scurgerea de apă, așa direcționează banca fluxul banilor. Observi și în acest caz asemănarea frapantă dintre principiul de funcționare al banilor și principiul de funcționare al apei.

Nu numai în limbajul economic există asemănarea frapantă dintre bani și apă, ci și în limbajul colocvial. În vorbirea curentă a oamenilor obișnuiți se folosesc, spre exemplu, următoarele sintagme și expresii: „flux de bani”, „fluvii de bani”, „bazine financiare”, „banii se scurg ca apa printre degete”, „ăsta se îneacă în bani”, etc. Inclusiv aceste sintagme și expresii indică, în mod categoric, asupra asemănării dintre principiul de funcționare al banilor și principiul de funcționare al apei.

Asemănarea dintre bani și apă o observăm și din alte aspecte. Pe suprafața acestei planete există pământ și apă. Pământul nu este peste tot. Apa, însă, este peste tot: sub formă de fluvii, râuri, lacuri, mări, oceane și apă de ploaie. Legile umane funcționează diferit de la țară la țară. Banii, însă, funcționează pe toată suprafața Pământului la fel deoarece economia tuturor țărilor funcționează în concordanță cu o singură lege și anume cu „Codul Comercial Uniform”, în engleză: „Uniform Commercial Code”. După cum observi banii funcționează pe toată suprafața planetei, deci ca și apa.

În consecință este bine să știm cum funcționează apa în natură. Aici, nu este necesar să examină detaliile teoriilor care explică circuitul apei în natură, ci ne interesează principiul fundamental al acestui circuit. Principiul fundamental al circuitului apei în natură îl voi descrie în rândurile care urmează. Apa în natură se mișcă într-un mod circular în cadrul hidrosferei Pământului. Procesul de circulație a apei în natură este pus în mișcare de radiația solară și de gravitație. Astfel, apa din oceane, mări și lacuri se evaporă datorită radiației solare și se acumulează în nori sub formă de vapori de apă. Apa acumulată în nori, sub formă de vapori, curge din nou pe Pământ sub formă de ploaie. O parte din apa de ploaie alimentează scurgerile de apă, deci alimentează pârâurile, râurile și fluviile. Apa pârâurilor, râurilor și a fluviilor se scurge datorită gravitației în acumulările de apă care se află la nivelul cel mai mic, deci se scurge în lacuri, în mări și în oceane. Desigur că aici există mici excepții. Spre exemplu, apa de ploaie poate alimenta și unele lacuri care se află la altitudine mai mare decât nivelul lacurilor de la suprafața Pământului și cel al mărilor și oceanelor. Aceasta este însă o excepție de la regulă. Majoritatea apei de ploaie ajunge însă în bazinele de apă de pe suprafața solului, deci ajunge în lacurile de pe suprafața solului, în mări și în oceane.

Reține următorele aspecte importante:

. apa se scurge, din cauza gravitației, întotdeauna de sus în jos
. apa, sub formă de vapori, din nori, se găsește într-o cantitate mai mică decât apa din lacuri, mări și oceane
. cea mai mare cantitate de apă se regăsește în lacuri, mări și oceane, deci la nivelul cel mai mic
. apa în natură funcționează foarte bine, ea se poate chiar autoregenera dacă nu este poluată de către om

În cărțile, articolele și videoclipurile mele am explicat faptul că banii nu funcționează. Banii nu funcționează deoarece: ei produc sărăcie pentru majoritatea populației, ei aduc bogăție nemăsurată, nemeritată și nenecesară pentru o minoritate de oameni, ei creează oligarhizare și sclavie, ei creează tot timpul stări de tensiune între oameni și conduc la distrugerea mediului ambiant și la războaie.

În acest moment se impune următoarea întrebare:

Dacă bani funcționează pe principiul apei și apa funcționează perfect în natură, de ce banii nu funcționează?

Dacă ai citit cu atenție tot ce am scris până acum vei putea foarte ușor să găsești răspunsul la această întrebare. Răspunsul este următorul: banii, spre deosebire de apă, nu funcționează deoarece ei se scurg de jos în sus, deci dinspre populație înspre clica oligarhică, și nu de sus în jos, așa cum se scurge apa din cauza gravitației. Spre deosebire de apă, care se acumulează în cantitate mare în lacuri, mări și oceane, deci ea se acumulează la nivelul de jos, banii se acumulează în bazinele financiare ale oligarhilor, deci ei se acumulează la nivelul de sus. Acesta este motivul pentru care banii nu funcționează. Banii nu se pot scurge într-o societate niciodată de sus în jos deoarece oamenii puternici direcționează fluxul banilor întotdeauna înspre ei, deci ei direcționează fluxul banilor de jos în sus. În consecință, banii produc întotdeauna oligarhizarea societății. Într-o societate oligarhică oamenii nu pot să fie liberi deoarece ei trebuie să se supună structurilor oligarhice. Acest lucru este foarte sugestiv reprezentat prin monumentul numit „Statuia Libertății”.

Se pot spune multe lucruri interesante și pe care multă lume nu le cunoaște despre „Statuia Libertății”. În acest articol, însă, ne interesează legătura dintre simbolistica acestei statui, bani și apă. Pentru a înțelege mai bine această legătură trebuie să știm câte ceva despre „Statuia Libertății”. Statuia Libertății a fost proiectată de sculptorul francmason de origine franceză Frederic Auguste Bartholdi și inginerul Gustave Eiffel. Ideea se pare că aparține francmasonului de origine franceză Edward Laboulaye. Frederic Auguste Bartholdi poate fi văzut în poze făcând gestul masonic intitulat „mâna ascunsă”. Statuia Libertății a fost dăruită de francmasonii francezi, din cadrul societății secrete „Marele Orient”, francmasonilor americani din S.U.A. Ea este amplasată în orașul New York, pe o mică insulă denumită „Insula Libertății”(engl: „Liberty Island”), la gura de vărsare a fluviului Hudson în oceanul Atlantic.

Există, în lume, sute de statui similare cu „Statuia Libertății”. O statuie similară cu „Statuia Libertății” se află în Paris, pe insula Ile des Cygnes, de pe râul Sena.

Pentru a înțelege în profunzime acest subiect trebuie să mai știi că fracmasonii pun mare accent pe simbolism. În construcțiile lor, totul, sau aproape totul, are o semnificație simbolică. În consecință, atât „Statuia Libertății” cât și amplasamentul ei reprezintă în mod categoric ceva. După cum am spus, în rândurile de mai sus, „Statuia Libertății” este amplasată pe o insulă, deci ea este amplasată pe o bucată de pământ înconjurată de apă. Apa reprezintă, pentru francmasoni, banii. Amplasarea ei pe apă simbolizează în fapt libertatea acordată celor ce dețin bazine financiare uriașe. Exprimat în alt mod, „Statuia Libertății” reprezintă libertatea celor ce se „scaldă” în bani. În limba engleză, „Statuia Libertății” se intitulează „Statue of Liberty”. „Liberty”, în limba engleză, înseamă libertate însă ea mai înseamnă, în limbajul marinăresc al limbii engleze, și „permisiunea de a fi liber”.

Datorită faptului că „Statuia Libertății” se află amplasată pe o bucată de pământ înconjurată de apă este rațional să credem că noțiunea engleză „liberty” trebuie înțeleasă în limbajul marinăresc, deci ea trebuie înțeleasă ca „permisiunea de a fi liber” și nu de libertate. După cum observi chiar și statuia din Paris, cea similară cu „Statuia Libertății”, se află pe o insulă, adică pe o bucată de pământ înconjurată de apă. În consecință, „Statuia Libertății” nu simbolizează libertatea, așa cum crede majoritatea oamenilor, ci permisiunea de a fi liber, iar această permisiune o primești numai dacă ai banii necesari. Banii sunt permisiuni. Banii sunt permisiunea de a bea apă, permisiunea de a mânca, permisiunea de a avea îmbrăcăminte și încălțăminte, permisiunea de a avea o locuință și chiar permisiunea de a trăi în confort și lux. Este foarte evident faptul că stăpânii lumii ne spun, prin simbolistica lor, că în această lume nu există libertate pentru toți, ci numai pentru cei care au această permisune, deci numai pentru cei care au foarte mulți bani. Dacă deții foarte mulți bani poți trăi în confort și lux în oricare țară din lume deoarece banii funcționează la fel pe toată planeta datorită Codului Comercial Uniform. Altfel spus, oamenii superbogați dețin cel mai mare grad de libertate de pe această planetă. Producerea banilor este monopolizată și se află în mâinile oligarhiei mondiale. Cine are permisiunea de a produce bani, acela are într-adevăr libertate. Cei ce depind de salariu, deci cei ce depind de bani, depind de oligarhia mondială și deci ei sunt sclavii celor care produc bani.

După cum bine observi, banii produc sclavie. Banii se pot elimina prin abundență. În momentul în care există abundență în societate, toate produsele și serviciile sunt gratuite. Gratuitatea produselor și serviciilor duce la dispariția banilor. În momentul în care nu mai există bani, oamenii nu vor mai putea angaja alți oameni să se ocupe de averea lor, aici averea înseamnă suprafață de pământ, și vor fi nevoiți să aibă numai atâta avere cât să o poată administra și din care să poată trăi în mod decent. În acest mod se elimină sclavia, iar în societate se produce echitate deoarece averile uriașe vor deveni o povară pentru posesori fiindcă ei vor trebui să le administreze singuri. În consecință, surplusul de avere al oamenilor cu averi uriașe, deci averea nenecesară pe care acești oameni nu o vor putea administra, va fi oferită comunității, iar comunitatea o va împărți în mod egal celorlalți membri care nu pot supraviețui din averea lor deoarece au prea puțină avere.

Pentru abundență și echitate socială!
Pentru o lume fără bani!
Pentru libertate!

Cu stimă,
Mihail Homerillum