FIINȚA UMANĂ: Ființă trihotomică
Anatomia umană este știința care se ocupă structura corpului uman. Conform anatomiei umane trupul uman este structura ființei umane care cuprinde capul, gâtul, trunchiul, mâinile, brațele și picioarele. Fiziologia umană este știința care se ocupă cu funcțiile mecanice, fizice și biochimice ale ființei umane. Conform fiziologiei umane ființa umană este formată din următoarele sisteme: osos, muscular, cardiovascular, digestiv, endocrin, nervos, respiratoriu, imunitar, urinar și reproductiv. Psihologia se ocupă cu studiul minții și a comportamentului uman. Conform psihologiei ființa umană ar fi formată dintr-o grămadă de substanțe chimice.

Observăm că aceste așa-numite științe au o viziune strict mecanicistă asupra ființei umane considerând-o ca fiind numai o mașină complexă ale cărei componente sunt numai de natură materială. Conform acestei viziuni mecaniciste, ființa umană nu are nici suflet și nici spirit. Ființa umană este văzută de „știință” ca un fel de zombi. Ființa umană ar fi, conform „științei”, un fel de cadavru care poate efectua anumite ordine, dar nu ar fi în stare să fie creatoarea destinului său. Descrierea ființei umane de către „știință” ne înfățișează omul ca pe un zombi, ca pe un cadavru care ar putea exista chiar și fără necesitățile de bază cum ar fi: apă, hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, adăpost, eventual aceste necesități de bază ale omului sunt văzute ca fiind separate de trupul uman.

Această viziune strict mecanicistă asupra ființei umane este o viziune superficială care aduce cu sine rezultate catastrofală pentru individ și pentru umanitate. Bazată pe o astfel de viziune mecanicistă, medicina nu poate vindeca nicio boală. Pentru a vindeca boli trebuie să înțelegi cauzelele acestor boli, iar cauzele lor se află în spirit și în corpul extins al omului. Corpul extins al omului este apa, hrana, adăpostul, îmbrăcămintea, încălțămintea și toate celelalte lucruri necesare omului pentru a trăi în mod decent. Corpul extins al omului este însăși natura. Nerecunoașterea de către medicină a spiritului și a corpului extins face ca această medicină să nu știe cauzele bolilor. Bazat pe o astfel de viziune mecanicistă, ajungi la concluzia că natura poate fi distrusă pentru a aduce profituri deoarece ea nu este parte a corpului uman, iar distrugerea ei nu ar leza cu nimic omul sau umanitatea. Bazat pe o astfel de viziune, se ajunge la concluzia că omului i se pot extrage organe pentru a putea fi vândute deoarece omul este doar o mașină, în concluzie prelevarea de organe este văzută precum schimbarea unor componente ale unei mașini. Bazat pe o astfel de viziune mecanicistă, se ajunge la concluzia că omul nu ar putea avea conștiință și deci nu ar putea efectua nimic în mod conștient.

În consecință, oamenii ar trebui să execute numai ordine. Bazat pe o astfel de viziune mecanicistă, oamenii, neavând o conștiință, ar fi foarte periculoși și deci trebuie controlați. Bazat pe o astfel de viziune mecanicistă, statul ajunge la concluzia că nu este nevoie să se ocupe de bunăstarea spirituală și materială a oamenilor deoarece aceasta ar fi echivalentă cu îngrijirea de cadavre. Bazat pe o astfel de viziune mecanicistă, se ajunge la concluzia că omorârea oamenilor, spre exemplu uciderea lor în războaie, nu este imorală deoarece ea este echivalentă cu topirea unei roți dințate a unui motor.

„Știința” ne sugerează că aerul, apa, hrana, îmbrăcămintea, încălțămintea, adăpostul, etc. nu ar face parte din corpul uman, ci ar fi doar niște necesități care nu ar fi atât de importante și nu ar răni sau poate că nu ar duce la moartea individuului. În consecință, aerul poate fi poluat, apa poate fi infestată și privatizată, iar statul nu ar trebui să se ocupe în mod prioritar cu nevoile umane precum: îmbrăcămintea, încălțămintea și adăpostul oamenilor din societate. În acest mod privind lucrurile oamenii sărăcesc, se îmbolnăvesc și mor.

Bazat pe o astfel de viziune mecanicistă, fiecare dintre noi ajungem la concluzia că dispariția fizică a omului duce la moartea lui definitivă. În concluzie, fiecare va dori să profite pe timpul vieții sale cât mai mult de tot ceea ce poate profita indiferent dacă aceasta este imoral sau dăunător pentru semenii săi. Fiecare va dori să profite cât mai mult de simțurile sale, iar aceasta duce la abuz de simțuri, la boală, la lăcomie, la escrocherie, la abuz de putere, la desfrânare și în cele din urmă la pierderea sensului vieții. Fiecare va dori cât mai multă putere și cât mai multă avere ceea ce duce la inechitate socială care se manifestă în sărăcie pentru majoritatea oamenilor și bogăție nemeritată, nemăsurată și nenecesară pentru o minoritate de oameni.

Bazat pe o astfel de viziune mecanicistă, se ajunge la concluzia că oamenii nu pot înțelege legile divine care guvernează Universul și deci le trebuie legi făcute de alți oamenii pentru a-i ghida. Bazată pe o astfel de viziune, societatea este formată nu din oameni ci din resurse umane care trebuie exploatate pentru a aduce profituri. În acest mod se ajunge la sclavie.

Dacă dorim o societate mai bună trebuie să ne bazăm numai pe adevărul științific. Adevărul științific este că ființa umană este o ființă trihotomică. Ea este formată din trei părți: corpul material, corpul imaterial și corpul extins. Corpul material este format din totalitatea sistemelor de natură materială care sunt necesare pentru ca ființa umană să poată trăi în condiții optime. Corpul imaterial este format din suflet și spirit.

Corpul extins al omului este natura căci numai această oferă ființei umane condițiile necesare pentru a putea trăi. Privind astfel lucrurile, societatea se schimbă radical în bine. Oamenilor le poate fi permisă libertatea de a fi creatorii destinelor lor deoarece omul are o conștiință care este știința comună tuturor oamenilor și care duce la un comportament moral ceea ce duce mai departe la libertate, deci duce la o societate mai bună. Oamenii nu mai au nevoie de stăpâni în lumea exterioară pentru a le face legi și a le da ordine deoarece ei pot acționa din propria conștiință. Oamenii nu mai au nevoie de legi create de oameni deoarece vor acționa conform legilor divine, legilor naturii și din propria conștiință. Oamenii nu mai au nevoie să muncească pentru profiturile altora, deoarece sunt ființe umane dotate cu conștiință și nu resurse umane, și vor putea munci pentru ei și pentru comunitatea în care trăiesc creând astfel bunăstare pentru toți.

Aerul, apa și pământul nu se mai pot polua și privatiza deoarece ele fac parte din corpul extins al umanității, iar poluarea și privatizarea sunt echivante cu lezarea corpului extins al individuului și al umanității. În fapt, umanitatea face parte din corpul extins al planetei noastre deoarece dacă Terra va dispărea, va dispărea și umanitatea, dar dacă umanitatea dispare Terra va continua să existe. În acest articol, însă, privim problematica din prisma noastră, privim această problematică din punctul de vedere al oamenilor. Privită prin prisma oamenilor, natura este deci corpul extins al umanități, iar poluarea și privatizarea ei poate fi privită ca atentat la trupul uman și al umanității.

Pentru știință, pentru adevăr !!!

Cu stimă,
Mihail Homerillum